Talipes

Talipes adalah suatu kelainan bawaan di mana kaki terpelintir keluar dari bentuk atau posisi normalnya. Talipes mungkin dalam dorsofleksi (t. kalkaneus), dalam fleksi plantar (t. equinus), abduksi dan eversi (t. valgus), abduksi dan inversi (t. varus), atau berbagai kombinasi (t. kalkaneovalgus, t. kalkaneovarus,. t. equinovalgus, atau t. equinovarus).

  • No items.