tumblr tracker

Renal Pelvis

Renal pelvisĀ atau pelvis renalis adalah struktur seperti corong yang penampung urin dari hasil penyaringan nefron-nefron ginjal sebelum dialirkan ke ureter dan kandung kemih.