Persalinan

Persalinan adalah proses pengeluaran konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).

Persalinan dapat berbentuk:

  • Persalinan spontan, yang¬†sepenuhnya berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri.
  • Persalinan buatan,¬†dengan bantuan tenaga dari luar.
  • Persalinan diinduksi.
  • No items.