Bestialiti

Bestialiti adalah jenis parafilia yang menggambarkan perasaan atau perilaku seksual yang melibatkan hewan. Juga disebut zoofilia. Gangguan tersebut tidak menentukan binatang atau kategori binatang tertentu. Orang dengan bestialiti dapat memfokuskan perasaan seksual pada hewan peliharaan seperti anjing, atau hewan ternak seperti domba atau kambing.

  • No items.